Imorgenprojektet – vores arbejde med bæredygtighed

  • Opdateret

Vi lover at reducere vores klimapåvirkning med 33%. Som virksomhed har vi opstillet yderligere strenge klimamål med det formål at mindske udledningen af drivhusgasser i overensstemmelse med Parisaftalen.

Læs mere her